Sjukskrivning

Bergus Health Manager är en administrativ portal som hanterar sjukfrånvaro för ert företags personal. Abonnemang  kan täcka hela eller delar av personalen. De anställda får därmed tillgång till nedanstående tjänster.


Image Image

Smidig sjukanmälan

Enkel sjuk­anmälan via appen, på telefon eller webbsidan.

Snabb digital vård

Träffa din personliga läkare, sjuk­sköterska och psykolog samma dag.

Statistisk uppföljning

Få behovs­anpassad statistik som är lätt att överblicka.


Sjukanmälan


I Bergus Health Manager anmäler den anställde sjukdom och VAB som leder till sjukfrånvaro. Alla som önskar erbjuds ett digitalt läkarsamtal genom Bergus Care AB samma dag mot en avgift på 100 kr (patientavgift). Avgiften betalas av patienten med Swish. Det finns även möjlighet att boka läkarsamtal för sådan åkomma som inte innebär sjukfrånvaro.

Vid anmälan som leder till frånvaro meddelas berörd kontaktperson/kontaktpersoner på företaget via email. När den anställde återgår till arbete anmäls även detta i portalen varvid nya meddelanden går ut. Det sker även kontinuerlig återrapportering av aggregerad statistik utifrån era önskemål.

Image

Snabb vård

Bergus Health Manager syftar till att minimera sjukfrånvaron hos kund­företaget. Detta uppnås genom förmedlandet av snabb vård vid sjukdom men även genom möjlig­heten att fånga upp sjukskrivnings­mönster såsom upprepad korttids­frånvaro med tillhörande åtgärds­paket samt snabba och tydliga rehabiliteringsprogram vid långtidsfrånvaro.

Image
Image

Snabb vård

Bergus Health Manager syftar till att minimera sjukfrånvaron hos kund­företaget. Detta uppnås genom för­medlandet av snabb vård vid sjukdom. Men även genom möj­ligheten att fånga upp sjukskrivnings­mönster såsom upprepad kort­tids­från­varo med tillhörande åtgärds­paket samt snabba och tydliga rehabiliterings­program vid långtidsfrånvaro.

Image

Ingen förmånsbeskattning

Vid det digitala samtalet hjälper Bergus Care:s vårdpersonal till med utredning och behandling av bakomliggande sjukdom. Om anledningen till sjukfrånvaron kräver fortsatt läkarutredning så remitteras patienten direkt till specialistklinik alternativt till sin vårdcentral beroende på den medicinska frågeställningen. Som alternativ erbjuds patienten också möjlighet till privat vård och utredning genom Bergus Medical och dess samarbets­partners. Denna vård betalas antingen av patienten själv eller av patientens försäkringsbolag om patienten har sjukförsäkring. Ingen del av denna vård bekostas genom abonnemanget i Bergus Health Manager, varför den anställde inte behöver förmånsbeskattas.

Image

Momspliktiga tjänster

Bergus Health bedriver ingen sjukvård och tjänsterna är momspliktiga. Vården inom koncernen bedrivs av dotterbolagen Bergus Care AB (offentligt finansierad sjukvård) och Bergus Medical AB (privat finansierad sjukvård).

Image

Patientsäkerhet

Generell information om anställ­da i Bergus Health Manager omfattas av sekretess enligt GDPR med högsta säkerhets­klass. Dotterbolagen Bergus Care AB och Bergus Medical AB omfattas utöver GDPR även av Patient­säkerhetslagen och Patient­datalagen. Information om anställda hos kund­företag till Bergus­koncernen omfattas därmed av den sekretess som råder inom svensk sjukvård.