Riskbaserad hälsoscreening

Riskbaserad hälsoscreening är ett konkret verktyg för att kartlägga och förbättra medarbetarnas hälsa. Vi utgår ifrån arbetsgivarens lagstadgade arbetsmiljöansvar och produkten kan med fördel vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 


Image
Image

Vad ingår i tjänsten?

Den riskbaserade hälsoscreeningen består dels utav ett omfattande frågeformulär, där individen skattar sitt mående inom områdena organisatorisk arbetsmiljö, hälsa & livsstil, stress & mentalt välmående samt fysisk arbetsmiljö/arbetsergonomi. Mot bakgrund av detta erhåller individen en hälsorapport och stödjande/rådgivande samtal. Dels består den utav en omfattande hälsoundersökning (blodprov). Mot bakgrund av detta erhåller individen en läkarkommentar och vid behov läkarkonsultation. 
 
För organisationen sammanställs en aggregerad rapport där vi identifierar eventuella riskområden inom arbetsmiljön. Utifrån detta presenterar vi relevanta åtgärder och insatser. Här har vi bred kompetens för att vidare bistå er hela vägen fram till en förbättrad personalhälsa.
Image

Ingen förmånsbeskattning

De produkter som säljs på marknaden som inte är anpassade till de arbetsmiljörisker som den anställde utsätts för i sitt arbete ska i de fall undersökningen bekostas av arbetsgivaren förmånsbeskattas. Eftersom vi alltid anpassar vår produkt utifrån varje kunds förutsättningar och riskfaktorer ska denna produkt inte förmånsbeskattas i de fall arbetsgivaren väljer att bekosta den.

Image

Mervärde

Många av våra kunder har sett en stor vinst i att vi enkelt kan inkludera de medarbetarenkäter och intervjuer som görs i verksamheten idag i denna produkt. Detta minskar enkättröttheten hos personalen och avlastar cheferna.