Kontakt


Bergus medicinska visionär, alltid med en ny idé om hur vi ska kunna ge ännu bättre vård. Johans breda expertis och empatiska bemötande möjliggör vård av hög kvalité med ett flexibelt genomförande.

Image

Sofie Imhagen

COO & Jur. kand.
Bergus operativa hjärta. Sofies personliga engagemang, öga för detaljer och dedikerade vilja att underlätta våra kunders vardag bidrar stort till vår höga service.
Image

Ella Remsu

Kontaktperson Health Manager

Med hjälp av ett starkt ordnings­sinne och en hög servicenivå gör sig Ella snabbt uppskattad som en viktig kugge i kundens maskineri.

Image

Albin Linusson

Kontaktperson Hälso- och sjukvård

Albin uppskattar att utmanas i att hitta lösningar för hur vård bäst ska utformas för att kundens upplevelse och behov ska få stå i fokus.