Intyg & privat vård

Vår målsättning är att leverera vård och vårdrelaterade tjänster på ett sätt som låter er fokusera på er kärnverk­samhet. Detta gör vi genom att göra de undersökningar som krävs för era läkarintyg och läkarutredningar på en tid och plats som passar er, vanligtvis ute på er arbets­plats. Det gör att tids­svinnet blir minimalt och service­nivån maximal, något vi alltid strävar efter. Vill ni komma till oss är ni självklart alltid välkomna till vår mottagning på Linnégatan 7 i Stockholm.Image

Resa

Läkarintyg på engelska för resa som baseras på ett negativt PCR-test. Våra prover analyseras alltid på ackrediterat laboratorium och intyget erhålls i regel samma dag som provtagningen sker.

Image

Körkortsförnyelse

Intyg enligt Transport­styrelsens krav avseende taxiförarlegim­ation eller högre körkortsbehörig­heter som buss och lastbil. 

Image

Sjöfart

Hälsodeklar­ation, allmän under­sök­ning samt syn- och hörsel­kon­troll enligt Transport­styrelsens krav för tjänstgöringens respekt­ive befattning.

Image

Järnväg

Intyg enligt Transport­styrelsens hälsokrav för personer med säkerhets­kritiska arbetsupp­gifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg. 

Image

Mastarbete

Allmän läkarundersökning med fokus på neurolog­iska tillstånd, enligt Arbetar­ skyddsstyrelsens krav på årligt intyg för dem som arbetar i master och stolpar.